Kokopo, Kokopo, East New Britain
Kokopo, Kokopo, East New Britain

Land for Sale in Kokopo

Kokopo, Kokopo, East New Britain

For saleK170,000K200/m²

VLR 789f: Residential Land for Sale

Residential Land, clear Title

Property Overview

Features

Land For Futher Development